Om mig

AK_foto_visitkortJag har alltid haft ett stort intresse av att möta människor. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, barn, familjer, ungdomar och vuxna, enskilt och i grupp.

Jag är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har en lång erfarenhet som socionom och familjerådgivare i Umeå kommun. Erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet t.ex. stress, nedstämdhet, depression, utmattning, dålig självkänsla, kris, sjukdom, relationsproblem, sexuella problem, medberoende, sorg, att vara anhörig.

Min teoretiska grund är psykodynamisk teori. Jag har även utbildning och kurser i affektfokuserad kortidsterapi, relationell psykoterapi, familjeterapi, KBT, sexologi, trädgård och hälsa och ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Översatt till svenska: Intensiv Korttidsbaserad Dynamisk Psykoterapi.
En samtalsterapi som jobbar med att lösa intrapsykiska problem, och ger nödvändiga insikter till individen så att han eller hon obehindrat ska kunna agera efter sina egna mål och värderingar.
Källa: www.istdp.se

I min profession har jag ett stort intresse för affekter och hur de påverkar människan och arbetar tillsammans med klienten för att identifiera och förstå affekter och på vilket sätt det påverkar individen.  Min inställning är att en god relation mellan terapeut och klient är en viktig förutsättning för att tillsammans göra ett bra arbete.