Avtal med Region Västerbotten

Jag har avtal med Region Västerbottens. För patienten krävs att man har fått en remiss av en läkare som skickas till granskningsgruppen vid psykiatriska kliniken NUS. Beviljas remissen kan man själv välja vilken psykoterapeut man vill träffa. Högkostnadsskyddet gäller.

Sekretess

Arbetet sker under sekretess och journalförs samt står under insyn av IVO.
Legitimation är en kvalitetssäkring för dig som klient.

Jag är medlem i PC – Psykoterapicentrum www.psykoterapicentrum.se